Visit english website

 

The Serendipity College

Verlang jij wel eens naar een plek waar je in alle rust tot jezelf kan komen en waar iemand er echt voor jou is ?
Een plek, waar je kan reflecteren over de essentie van je leven, maar ook over de rol die voor jou in de maatschappij is weggelegd.
Een plek, waar je inzicht kan verwerven in jezelf en weer in contact kan komen met je ongekende intuïtieve vermogens ?
Een plek, waar je kan leren om je intuïtie en je gevoel toe te laten bij het nemen van beslissingen, zowel zakelijk als privé.
Een plek, waar je de dominantie van de ratio mag achterlaten en je gevoel mag laten spreken.

The Serendipity College kan deze plek voor jou zijn. Wij helpen je om de meest onverwachte en bruikbare inzichten over jezelf te ontdekken, inzichten die je nooit voor mogelijk had gehouden. Er gaat een nieuwe wereld voor je open, een extra dimensie in je leven. Een dimensie die er altijd al was, maar die je niet zag door de waan van de dag en de maatschappelijke eisen . Je kan je door ons laten begeleiden met persoonlijke coaching door Beatrijs Verheijen, je kan bij ons trainingen volgen in kleine groepjes of je kan je laten inspireren door onze lezingen. In ieder geval biedt een bezoek aan The Serendipity College je de kans om in alle rust te reflecteren, om inzichten te verwerven in jezelf en je leven, om vervolgens met nieuw opgedane inspiratie er weer vol tegenaan te gaan.

Strategic Intuition

Strategisch intuïtief denken (Strategic Intuition) is een vaardigheid waarmee je je persoonlijke creativiteit om tot nieuwe ideeën te komen zeer sterk kan verbeteren.

Nieuwe ideeën komen meestal op het moment dat je deze het het minst verwacht, op het moment dat je de vraag of het complexe probleem waar je je al de hele tijd op focust loslaat door even weg te dromen , een wandeling te maken of iets anders anders te doen dat je ontspant. Op deze momenten heeft je brein de ruimte om een nieuwe combinatie te maken met bestaande elementen uit het verleden: kennis, ervaring, rationeel en gevoelsmatig weten. Het blijft altijd een beetje mysterieus, de creatieve vonk die ervoor zorgt dat je van het ene op het andere moment het antwoord weet, klaar en duidelijk in een sprankelend nieuw idee.

Om dit mogelijk te maken is het vooral belangrijk dat je jezelf openstelt voor nieuwe inzichten en je je niet laat overheersen door het strakke keurslijf van de rationele kennis. Of anders gezegd, dat je niet enkel in je hoofd zit als je een beslissing moet nemen of een oplossing moet bedenken voor een complex probleem.

Dit openstellen en uit je hoofd gaan is vaak niet zo eenvoudig, zeker niet voor mensen met een sterke geest en een academische opleiding. Het vraagt om het ontwikkelen en trainen van je intuïtieve vaardigheden , waarbij je leert om de juiste, vooral mentale stappen te zetten om je brein voor te bereiden op verhelderende inzichten. Door deze aanpak kom je bij je echte interesses, verlangens, dromen .. maar ook bij kennis die je altijd al in je had. Je diepe innerlijk weten , waar je vanuit je rationele bewuste brein niet bij geraakt.

Vanaf je geboorte verzamel je informatie via je vijf zintuigen. Je hersenen slaan dit op , ze bewaren al deze informatie op verschillende plekken, op verschillende planken in jouw persoonlijke bibliotheek .Vanuit de neurowetenschap weten we hoe dit werkt, hoe deze processen verlopen van intake tot opslag. Het korte termijn geheugen is een schaduw, een afspiegeling van dit proces. Het lange termijn geheugen is de opslag, de bibliotheek van herinneringen. Deze herinneringen komen samen en vormen een gedachte, een eenvoudige of een complexe, telkens in nieuwe combinaties . Om tot nieuwe combinaties te komen is het van belang om je bibliotheek regelmatig aan te vullen met nieuwe informatie en je brein toe te laten om deze nieuwe informatie met de bestaande te verbinden. Dit doe je door je geest vrij te maken van balast zodat je helder kan denken.

Helderheid van geest hebben, betekent dat je de kunst verstaat om al je actieve gedachten over de actuele situatie los te laten. Je maakt je geest vrij van wat het probleem is , wat de oplossing zou kunnen zijn, waar je van houdt of niet van houdt …

Helderheid van geest of Presence of Mind is moeilijk om te bereiken en het vraagt veel mentale discipline. Bovendien zijn er heel wat obstakels, teveel focus en multitasken zijn belemmerend, maar het zijn vooral emoties die je geest vertroebelen. Positieve emoties dragen enorm bij aan goede ideeën. Negatieve emoties daarentegen zijn nefast. Als je onder druk staat omdat je morgen een stuk moet inleveren, produceer je adrenaline die ervoor zorgt dat je in actie komt en het werk af geraakt. Als er negatieve emoties bijkomen zoals angst, paniek, faalangst etc.. produceer je cortisol. Cortisol zorgt ervoor dat je niet meer helder denkt en alles wordt stilgelegd. Je komt letterlijk niet meer bij je opgeslagen informatie – het verhindert je Presence of Mind. Het afmaken van je werk wordt heel moeilijk.

Bij het ontwikkelen van strategisch intuïtief denken is het cruciaal om jezelf te bevrijden van negatieve emoties en te leren wat Presence of Mind voor jou betekent en hoe je het bereikt. Dit vraagt om een goede individuele begeleiding tijdens jouw
‘Journey towards Strategic Intuition’.

The Journey towards Strategic Intuition
The Start

 

De Waterlelie
Ik heb de witte waterlelie lief
Daar die zo blank en zo stil
Haar kroon uitplooit in ’t licht.

Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
Heeft zij het licht gevonden
En ontsloot toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak
En wenst niet meer ….
Frederik van Eeden
1860-1932

Tijdens ‘The Journey towards Strategic Intuition’, helpt Beatrijs jou om je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Ze faciliteert je om je intuïtieve vermogens te ontdekken, te ontwikkelen en er op te vertrouwen. Beatrijs leert je hoe je strategisch intuïtieve beslissingen neemt, zowel zakelijk als privé. Ze besteedt samen met jou veel aandacht aan het vinden van jouw balans tussen ratio en gevoel, tussen hoofd en hart, door je te helpen om je te verbinden met je intrinsieke zelf en je omgeving.

Elke reis is anders, het is jouw reis die Beatrijs faciliteert en begeleidt. Alles gaat op jouw tempo, het gaat om jou en Beatrijs gaat samen met jou op zoek naar wat Presence of Mind voor jou betekent en hoe jij dit kan bereiken en kan gebruiken. Beatrijs besteedt eerst aandacht aan bewustwording. Hoe ben jij in je huidige situatie. Wat speelt er? Hoe voel jij ? Hoe werk jij? Hoe is de relatie tussen je hoofd en je hart? Hoe zie jij jezelf? Wat speelt er in je leven? Dit soort vragen komen aan bod tijdens de gesprekken om een goed beeld te krijgen van jezelf en wat jij nodig hebt om Presence of Mind te bereiken.

Eens jij en Beatrijs dit goed in beeld hebben, gaan jullie samen op zoek naar wat jouw Presence of Mind verstoort, vertroebelt, verhindert. Meestal zijn dit oude diepliggende emoties die je tegenhouden en die leiden tot blokkades en belemmerende overtuigingen. Vaak ben je hier niet van bewust. Deze balast wordt opgeruimd zodat je je overtollige bagage kan achterlaten en licht verder kan reizen.

Als je je geleidelijk aan vrijer gaat voelen , je soms letterlijk meer lucht krijgt, komt het moment dat je de rust vindt in jezelf. Vanaf dan kan je overal en op elk moment van de dag het gevoel van vrijheid en rust opzoeken door dagdromen, meditaties, visualisaties .. of welke methode dan ook die voor jou werkt om helderheid van geest te bereiken. Beatrijs gaat hier samen met jou op oefenen, omdat persoonlijke ervaring hierin de enige leermeester is .

Deze momenten van rust leiden tot een helderheid van geest , Presence of Mind. Je leert je innerlijke stem kennen, de stem van je intuïtie. Je weet nu dat je hierop kan vertrouwen om tot belangrijke inzichten te komen. Geleidelijk ontwikkel je een levenshouding die perfect bij jou past,die vanuit je diepste binnenste komt, vanuit een innerlijk weten met een open blik om nog meer te ontdekken ..

Hoe lang deze reis voor jou gaat duren is afhankelijk van jouw persoonlijke problematiek, de complexiteit ervan en of je meer of minder tijd nodig hebt om je deze levenshouding eigen te maken. Alles gaat op jouw tempo.

Uit ervaring blijkt dat 10 sessies al een goed en degelijk fundament leggen waar je op allerlei manieren op verder kan bouwen.

The Journey towards Strategic Intuition
The next Step

Eens je hebt ervaren wat Presence of Mind en luisteren naar je innerlijke stem voor jou betekent, ben je toe aan een aantal volgende stappen:

Maak je persoonlijke strategie in een Strategy One
Neem deel aan de 2-daagse workshop VerSterkJezelf
Laat je verder inspireren door interactieve lezingen van The Serendipity College


Strategy One


Aan de hand van de methode ‘ Strategie met ballen’ maak je een persoonlijke strategie.
Vanuit je dromen bepaal je voor jezelf een bestemming in het leven, in je werk , in je bedrijf … en je bepaalt de route ernaartoe.
Deze strategie biedt een lange termijn houvast op je persoonlijk ontwikkelingspad en is op bijzonder veel domeinen van toepassing.

 

 

VerSterkJezelf


Hoe kom je over?
Hoe word je ervaren ?
Hoe denk je dat anderen je zien ?
Wat drijft je ?
Wat belemmert je ?
Kun je meer? Wil je meer?
Neem je wel voldoende tijd voor jezelf?
Wil je zo doorgaan, of …. wil je het echt anders aanpakken?

Tijdens de 2 daagse workshop VerSterkJezelf ga je samen met anderen in een groepje van 4 personen actief aan de slag met deze vragen. Je neemt de tijd om de vragen bij jezelf onder de loep te nemen, je gaat met elkaar hierover in gesprek, je triggert elkaar, je wisselt ervaringen en tips uit. Vaak herken je je eigen vragen bij de ander en kom je samen tot inzicht. Kortom, je staat echt ‘stil’, bij jezelf, bij jouw talenten en kwaliteiten en je stelt je open voor diverse invalshoeken. Op een speelse en ludieke manier verken je jouw belemmerende overtuigingen, wat jou remt en blokkeert. Je geeft elkaar feedback over wat je waarneemt en wat je opvalt. Geen zware psychologie, gewoon ‘stoeien’ met jezelf, om uiteindelijk te ‘groeien’, te kunnen ‘bloeien’.

De workshop is ontwikkeld door Beatrijs Verheijen en Gerrit Bout. Het is geen ‘toevalligheid’ dat Beatrijs en Gerrit zijn gaan samenwerken, zij waren vroeger al collega’s met gelijklopende visie op professionele en talentgerichte begeleiding van medewerkers. Het blijkt nu wederom ‘toevallig waardevol’, voor de deelnemers, maar ook voor henzelf.

Inmiddels hebben ze samen diverse workshops gegeven, voor individuen [VersterkJezelf] en voor teams [VersterkJeteam]. Beatrijs en Gerrit vullen elkaar zeer goed aan, versterken elkaar. Waar Beatrijs ‘intuïtief en sensitief’ te werk gaat, is Gerrit ‘practisch en onerzoekend’. In de workshops uit zich dat in de ontspannen en gemoedelijke sfeer in een huiselijke omgeving. Er is alle ruimte en aandacht voor persoonlijke vraagstukken, met waardering en respect voor ieders inbreng.

De workshop wordt regelmatig gegeven in The Serendipity College, ’s-Hertogenbosch.
Op verzoek organiseren wij maatwerkoplossingen op locatie.

Wil je op de hoogte blijven van onze geplande workshops, stuur dan een berichtje naar welcome@theserendipitycollege.nlThe Serendipity College Invites to Inspire


Op regelmatige tijdstippen organiseert The Serendipity College interactieve inspirerende lezingen,
met diverse onderwerpen die te maken hebben met intuïtieve ontwikkeling.
Tijdens de lezingen kan je ontdekken hoe dit werkt,
door je hier samen met ons in te verdiepen en zo te ervaren wat dit voor jou kan betekenen.

De lezingen worden gehouden bij Kasteel Maurick in Vught.
Als je een berichtje stuurt naar welcome@theserendipitycollege.nl houden wij je op de hoogte van de geplande data en onderwerpen.

About me / Contact

Beatrijs Verheijen

Als je Beatrijs in haar essentie beschrijft , dan is zij een bijzonder sensitieve en empathische vrouw, met uitgebreide en diepgaande kennis op verschillende domeinen, voortvloeiend uit haar brede interesses en haar levenservaring. Zij is zeer sterk in het zich verbinden met mensen in haar omgeving. Zij is gepassioneerd om samen met anderen op zoek te gaan naar hun innerlijke zelf, hun ongekende vermogens en hen op een zorgzame manier te begeleiden om dit potentieel tot bloei te laten komen.Dit blijkt ook volop uit haar carriere.

Beatrijs studeerde Internationale en Monetaire Economie aan de KU Leuven en aansluitend hierop heeft zij als onderwijsassistente de eerstejaarsstudenten van de faculteit Economische en Toegepaste Economische wetenschappen begeleid bij hun overgang van de middelbare school naar de universiteit.

Na deze academische periode is Beatrijs bijna 20 jaar actief geweest bij Van Lanschot Bankiers. Eerst als beleggingsadviseur, een rol waarbij zij haar economische kennis kon combineren met haar vermogen om vertrouwensrelaties op te bouwen met haar private banking cliënten. Hoofd en hart waren altijd met elkaar verbonden in haar advisering. Zij is doorgegroeid tot leidinggevende van het beleggingsadviesteam in Eindhoven en later in ’s-Hertogenbosch. In haar rol als leidinggevende heeft zij vanuit haar persoonlijk leiderschap veel aandacht besteed aan coaching en het faciliteren van de professionele en persoonlijke talentontwikkeling van haar teamleden. Beatrijs geraakte steeds meer geïnspireerd door trajecten op het gebied van intuïtief denken. Zij heeft hiervoor tal van opleidingen gevolgd aan het prestigieuze Arthur Findlay College in Londen. Dit heeft geleid tot de oprichting van The Serendipity College in 2016.

Email: welcome@theserendipitycollege.nl
Mobiel nummer : 0031 6 151 777 93
The Serendipity College, Beeckendael 2, 5221 PK ’s-Hertogenbosch
Kvk:74174754
BTW: NL002438364B77

 

 

 

Visit english website
The Serendipity College
Strategic Intuition
The Journey towards Strategic Intuition The Start
The Journey towards Strategic Intuition The next Step
About me / Contact